hurmav

Paikaloksunud mõtte- ja käitumismallid on mugav ning turvaline, tihtipeale ebatervislik. Raudsed ja kõigutamatud veendumused on kaitse.
Minevikule viitamine ja sellest kinnihoidmine on vaata et möödapääsmatu ning tulevikku ennustav.

Vahel seisame seljaga oleviku ukse poole, kuid selle uks on alati avatud, alati.

hurmaa ja banaan

0
spinner